OSNO danas slavi 49. rođendan!

Savez organizacija za fizičku kulturu opštine Niš (SOFK) formirao je 20. septembra 1965. godine Opštinski odbojkaški odbor. Za prvog predsednika izabran je Aleksandar Jovanović, dok su članovi Izvršnog odbora postali Novaković, Rašić i Ozimić. Novoosnovani odbor počeo je iste godine sa učlanjenjem Odbojkaških klubova i registrovanjem njihovih članova.

Pored prvog Predsednika Opštinskog odbojkaškog odbora, Aleksandra Jovanovića, veliki doprinos razvoju odbojkaškog sporta i Saveza dali su predsednici: dr Radomir Kostić, dr Vladimir Popović, Dušan Petrović, Branislav Radovanović, Dragoljub Rajković i Ljubodrag Brkić te Ljubiša Cekić, Dragan Marković, Vojkan Zdravković i Milovan Stojadinović kao sekretari Saveza.

Odbojkaški savez Nišavskog okruga zahvaljuje svim klubovima, igračima i sportskim radnicima koji su svih ovih godina doprinosili afirmaciji saveza i odbojkaškog sporta na prostoru Nišavskog okruga i želi svima puno uspeha u nastupajućoj takmičarskoj sezoni.

Tabela

Klub Utak Bod
2 6
2 4
1 3
2 3
2 2
3 1
1 0
1 0

Zanimljivosti