OK Niš održao redovnu Skupštinu

Odbojkaški klub Niš održao je u konferencijskoj sali hale Čair u utorak 21.05.2013. godine redovnu sednicu Skupštine. Skupština je usvojila izveštaj o radu Predsednika UO kluba zaključno sa 31.12.2012. godine. Zatim su usvojene ostavke Predsednika UO kluba Toplice Stojanovića, svih članova UO i Predsednika Skupštine Aleksandra Milojevića. Usvojen je predlog da novo ovlašćeno lice i zastupnik kluba bude Žarko Stojadinović u vršenju dužnosti do 6 meseci. Žarko Stojadinović se ovlašćuje da u najkraćem mogućem roku, do 6 meseci, pripremi Izbornu Skupštinu OK Niš na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo.